Over

Inhoud

Competitiviteit van de Europese economie zorgt ervoor dat mensen, en met name jongen mensen, innovatief, creatief, flexibel en moedig moeten zijn om de uitdagingen aan te gaan in een dynamische en onstabiele economie.

Jonge mensen moeten ‘ondernemers’ worden: ze moeten hun ideeën moeten kunnen uitvoeren, succesvol nieuwe commerciële en sociale ondernemingen kunnen ontwikkelen en innovators zijn in de organisaties waar ze werken.

De ondernemers mind-set is geen persoonlijke eigenschap en kan worden ontwikkelt door leren en ervaring in het onderwijs. De Europese Unie heeft een strategisch doel gezet om door middel van creativiteit en innovatie, ondernemerschap te betrekken in alle niveaus van onderwijs en training (Educatie en Training 2020)

Doelen

EnterMode streeft ernaar om ondernemerschap vaardigheden te stimuleren bij leraren in hoger onderwijs en personeel in organisaties en het ontwikkelen van de ondernemers mind-set en gerelateerde vaardigheden van studenten in het hoger onderwijs. De belangrijkste doelen zijn:

 • Bewustwording creëren van het belang van stages voor studenten in hoger onderwijs in het algemeen en het werken aan ondernemerschap vaardigheden
 • Ontwikkelen van samenwerkingen binnen hoger onderwijs instellingen om lessen in ondernemerschap van studenten in hoger onderwijs te promoten
 • Vermogensopbouw van leraren in het hoger onderwijs en trainers in bedrijven, om ondernemerschapsonderwijs en leren op te zetten
 • Ontwikkelen van een ondernemers mind-set, vaardigheden en competenties bij studenten in hoger onderwijs, gedurende hun stages
 • Ontwikkelen van een geïntegreerd model van het krijgen van ondernemerschap vaardigheden welke verschillende niveaus van leren betreft, met gebruik van de online serious game
 • Bouwen aan een praktijk community dat zorgt voor ontwikkeling van de huidige praktijkvaardigheden en het integreren van nieuwkomers in de bestaande community
 • Ontwikkelen van leer analytici, om ervoor te zorgen dat de progressie van het leren bijgehouden kan worden en het toepassen van de EnterMode programma op persoonlijke en organisatie behoeftes.

Doelgroep

 • Hoger onderwijs faculteiten/afdelingen die non-business studies aanbieden en horizontale diensten van universiteiten, zoals stagebureaus of internationale relatie bureaus welke betrokken zijn in de stages van de studenten en samenwerking met de bedrijven
 • Leraren in het hoger onderwijs en mensen werkzaam bij verbindingsbureaus, stage bureaus, stage afdelingen en internationale relatie bureaus
 • Hoger onderwijs studenten opgenomen in hoger onderwijs studie programma’s van non-business en economische branches
 • Bedrijven, voornamelijk MKB, die plek hebben of de potentie hebben van stage plekken voor studenten in verschillende branches
 • Trainers van bedrijven betrokken bij stage programma’s