A Projekt

Kontextus

Az európai gazdaság versenyképességéhez szükséges, hogy az állampolgárok és különösen a fiatalok innovatívak, kreatívak, rugalmasak és bátrak legyenek, hogy meg tudjanak felelni a dinamikusan változó gazdaság kihívásainak.

A fiataloknak „vállalkozóvá” kell válniuk: képesnek kell lenniük arra, hogy az ötleteket cselekedetekké alakítsák, sikeresen fejlesszenek új kereskedelmi és társadalmi vállalkozásokat, és innovatívak legyenek a munkahelyükön.

Célkitűzések

Az EnterMode célja, hogy ösztönözze a felsőoktatási oktatók és a vállalati személyzet vállalkozói készségeit, és fejlessze a felsőoktatási hallgatók vállalkozói gondolkodásmódját és kapcsolódó készségeit. Fő célkitűzései a következők:

 • Annak tudatosítása, hogy a felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati képzése általában véve is, valamint a vállalkozói készségek fejlesztése szempontjából is fontos
 • A felsőoktatási hallgatók vállalkozói képzésének előmozdítása érdekében a felsőoktatási intézmények és vállalatok közötti partnerségek fejlesztése
 • A felsőoktatási oktatók és a vállalati trénerek kapacitásfejlesztése a vállalkozói képzés és tanulás megszervezése érdekében
 • A felsőoktatási hallgatók vállalkozói gondolkodásmódjának, készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése szakmai gyakorlatuk során
 • A vállalkozói ismeretek megszerzésére irányuló integrált modell kidolgozása, amely magában foglalja a tanulás különböző szintjeit és egy online komoly játék (serious game) alkalmazását
 • Olyan gyakorlati közösség létrehozása, amely lehetővé teszi a közös gyakorlatok kialakítását és az újonnan érkezők integrálását a meglévő üzleti közösségekbe
 • Tanulási analitikák fejlesztése a tanulási folyamat nyomon követéséhez és az EnterMode program egyéni és szervezeti igényekhez való igazításához.

Célcsoportok

 • Felsőoktatási karok / tanszékek, amelyek nem üzleti jellegű oktatást vagy horizontális szolgáltatásokat nyújtanak az egyetem számára, mint például a karrier irodák vagy a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó irodák, amelyek részt vesznek a szakmai gyakorlatok szervezésében vagy a vállalatokkal való kapcsolattartásban
 • A felsőoktatási intézmények oktatási személyzete és a közvetítő irodákban, a karrier irodákban, a szakmai osztályokon és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó irodákban dolgozó személyzet
 • A felsőoktatási intézmények azon hallgatói, akik nem üzleti és gazdasági tanulmányokat folytatnak
 • Vállalatok, főként KKV-k, amelyek különböző ágazatok diákjainak gyakornoki helyeket kínálnak vagy potenciálisan kínálhatnak
 • Szakmai gyakorlati programokban részt vevő vállalati trénerek