doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Katedra regionálnych vied a manažmentu
Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika
Tel: +421556023294

Email: natasa.urbancikova@tuke.sk